پشتیبانی

وحید شکد کارجو 883787

متولد 1371

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/07/18

تماس کارجو

سوابق کاری

نوین سازان شتاب کار_ چند .پروژه : سرپرست کارگا؛سرپرست اجرا؛دفتر فنی - سابقه کار سه سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد عمران

علایق شغلی

سمت کارگاهی - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
76283 اتوکد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: