پشتیبانی

زهرا سکد کارجو 883771

متولد 1371

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1398/07/16

تماس کارجو

سوابق کاری

نیست : نیست - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

علایق شغلی

مرتبط با شیمی - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات

. اولین تجربه

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
38712 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
76236 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: