پشتیبانی

محسن مکد کارجو 883767

متولد 1352

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/07/16

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت صنایع غذایی و آشامیدنی تهران : طراح ونقشه کش صنعتی - سابقه کار چهار سال

مدرک تحصیلی

مدیریت صنعتی

علایق شغلی

نقشه کش صنعتی - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
طراح ونقشه کش صنعتی - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات

طراحی صنعتی درخصوص نقشه کشی با اتوکد تدریس هم نمودم

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
38708 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
76225 اتوکد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: