پشتیبانی

میثم رکد کارجو 883764

متولد 1371

ساکن كرمانشاه

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/07/15

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت کاشی بیستون : تهیه لعاب و کارتن سازی - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی شیمی کاربردی

علایق شغلی

آزمایشگاه.کنترل کیفیت - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

شرکت کاشی بیستون .

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
38705 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
76214 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: