پشتیبانی

امیرمحمد خکد کارجو 883731

متولد 1371

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/07/13

تماس کارجو

سوابق کاری

توسعه صنایع رضا : اپراتورسایت - سابقه کار 6 ماه

مدرک تحصیلی

کاردانی مهندسی کشاورزی

علایق شغلی

ماموراتشنشانی - حقوق درخواستی قانون کار
مامورآتشنشانی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

فروشندگی فروشنده موادغذایی

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
38687 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
76119 3DMax

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: