پشتیبانی

علیرضا اکد کارجو 883642

متولد 1366

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/07/04

تماس کارجو

سوابق کاری

پنبه شیراز : سرپرست - سابقه کار هفت سال

مدرک تحصیلی

متوسطه تعمیرلوازم

علایق شغلی

سرپرستی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
38636 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
75899 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: