پشتیبانی

علیرضا خکد کارجو 883554

متولد 1375

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/06/27

تماس کارجو

سوابق کاری

اداره استاندار قم : کارآموز - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی الکترونیک

علایق شغلی

طراحی برد مدار چاپی (pcb) - حقوق درخواستی 1 میلیون تومان
الکترونیکی - حقوق درخواستی 1 میلیون تومان
مهندس الکترونیک - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
37584 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
74762 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: