پشتیبانی

ابوالقاسم صکد کارجو 883507

متولد 1361

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/06/24

تماس کارجو

سوابق کاری

حرم-مجتمع تجاری الغدیر : سازنده زیورآلات سنتی - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کاردانی معارف اسلامی

علایق شغلی

کارگر ساده - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

مقاله جامعه شناسی اعتیاد در ایران امروز سراب فراماسونری جهان بینی های سه گانه پروپوزال نشریه داخلی هتل درویشی مشهد

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36560 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
73681 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: