پشتیبانی

مهین نکد کارجو 883361

متولد 1372

ساکن خوزستان

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/06/10

تماس کارجو

سوابق کاری

اموزشگاه رانندگی : منشی - سابقه کار 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت دولتی

علایق شغلی

منشی یا مدرس ریاضی یا مدیر - حقوق درخواستی قانون کار
منشی یا مدیر یا مسول دفتر یا مدرس ریاضیات - حقوق درخواستی توافقی

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
72415 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: