پشتیبانی

الهام نکد کارجو 882048

متولد 1369

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/03/04

تماس کارجو

سوابق کاری

شركت حمل و نقل ظريف بار : منشی - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی

علایق شغلی

منشي - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
33699 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
67820 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: