پشتیبانی

نبی اله رکد کارجو 881446

متولد 1369

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/25

تماس کارجو

سوابق کاری

صنعت تجهیز ازما : طراحی و ساخت قطعات - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مکانیک ( ساخت و تولید)

علایق شغلی

طراحی قطعات مکانیکی - حقوق درخواستی قانون کار
ازمایشگاه مکانیک - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
32339 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
65744 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: