پشتیبانی

زهرا لکد کارجو 881443

متولد 1374

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/24

تماس کارجو

سوابق کاری

مهد کودک گلهای بهشت : مشاور - سابقه کار 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی روانشناسی عمومی

علایق شغلی

مشاور یا کارمند - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

مشاور برگزاری کارگاه های آموزشی برای والدین ، انجام برخی تست های روانشناسی

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
32338 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: