پشتیبانی

فاطمه جکد کارجو 881440

متولد 1374

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/24

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت الکتروژن : اپراتور - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کاردانی معماری

علایق شغلی

اداری - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
65735 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: