پشتیبانی

مهدی شکد کارجو 881434

متولد 1371

ساکن اصفهان

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/24

تماس کارجو

سوابق کاری

ندارم : ندارم - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ایمنی صنعتی

علایق شغلی

ایمنی صنعتی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

ندارم ندارم

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
32331 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
65716 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: