پشتیبانی

داوود جکد کارجو 881430

متولد 1376

ساکن خراسان رضوی

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/24

تماس کارجو

سوابق کاری

رستوران : گارسون - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

دیپلم حسابداری

علایق شغلی

نگهبان - حقوق درخواستی قانون کار
نگهبان - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
32330 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: