پشتیبانی

محمد یکد کارجو 881416

متولد 1372

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/22

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد تاریخ

علایق شغلی

تکنسین کامپیوتر و امور اداری - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
32317 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
65685 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: