پشتیبانی

زهره گکد کارجو 881401

متولد

ساکن

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/20

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت بازرگانی رفاه صنعت : دبیر هیات مدیره و دبیر کمیسیون معاملات و دبیر وصول مطالبات و کارشناس اداری - سابقه کار 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی شیمی

علایق شغلی

تالیفات

مقاله استخراج عصاره های گیاهی پروژه کارشناسی

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
32309 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
65659 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: