پشتیبانی

ابوالفضل غکد کارجو 881382

متولد 1371

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/19

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق

علایق شغلی

کار در موسسات حقوقی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
65616 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: