پشتیبانی

حامد مکد کارجو 881378

متولد 1365

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/19

تماس کارجو

سوابق کاری

افق الکوثر عراق : مدیر بازاریابی - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی اقتصاد صنعتی

علایق شغلی

سرپرست طراحی - مدیر برند - حقوق درخواستی بیشتر از 5 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
32294 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: