پشتیبانی

منصور اکد کارجو 881377

متولد 1341

ساکن لرستان

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/18

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت تک بتن پالیزی : مسئول فنی کارخانه و اچار فرانسه شرکت - سابقه کار شش سال

مدرک تحصیلی

دیپلم متوسطه برق هنرستان

علایق شغلی

تعمیرکاربچینگ برقکار صنعتی - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
تعمیرکاربچینگوبرقکارصنعتی - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
امورفنی و برقکارصنعتی کارخانه بتن - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات

تعمیر نصب اپراتوری وکلیه امور کارخانه اچار فرانسه کارخانه و راننده لودر وارد به کلیه امور یا اچار فرانسه کارخانه راننده لودر

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
32293 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
65613 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: