پشتیبانی

محمدجواد اکد کارجو 881370

متولد

ساکن

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/18

تماس کارجو

سوابق کاری

سابقه ندارم.جویای کارم با توجه به رشته تحصیلیم. : مهندس نفت - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی نفت

علایق شغلی

مهندسی نفت(کار روی سکوها و دکل های بهره برداری) - حقوق درخواستی قانون کار
مهندس نفت - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
65606 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: