پشتیبانی

فواد اکد کارجو 881368

متولد 1359

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/18

تماس کارجو

سوابق کاری

مهندسین مشاور طرح و آفرینش : تکنسین نقشه کشی تاسیسات مکانیکی - سابقه کار سه سال

مدرک تحصیلی

کاردانی نقشه کشی ساختمان معماری

علایق شغلی

نقشه کشی ساختمان - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

BMS سیستم مدیریت ساختمان با تسلط کامل به رویت و اتوکد و برنامه های مجاور آفیس می توان در طراحی بهینه سازی کرد.

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
32291 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
65604 اتوکد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: