پشتیبانی

سحر اکد کارجو 881367

متولد 1373

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/18

تماس کارجو

سوابق کاری

سینار کیش : کارمند - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی صنایع غذایی

علایق شغلی

اداری دولتی - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان

تالیفات

صندوقدار فرودگاه مهرآباد .مسئول دفتر در زمینه های ورزشی و یا همایشی نیز شرکت داشته ام

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
32290 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
65603 سایر

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: