پشتیبانی

ابوالفضل نکد کارجو 881366

متولد 1359

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/18

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت mapa ترکیه - شرکت اریا کیان - گروه خودرو سازی بهمن - گروه عظام : سرپرست فروش - سرپرست تامین - سرپرست خرید - مدیر نمایشگاه مرکزی - سابقه کار بیشتر از ده سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی شاخه بازاریابی

علایق شغلی

سرپرست فروش - حقوق درخواستی 4 میلیون تومان

تالیفات

سرپرست فروش - سرپرست تامین - سرپرست صدور اسناد - مدیر نمایشگاه مرکزی گروه خودروسازی بهمن اینجانب در موارد مذکور سابقه فعالیت داشته ام

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
65602 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: