پشتیبانی

شیدا اکد کارجو 881362

متولد 1367

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/18

تماس کارجو

سوابق کاری

پارسیان عظیم خودرو : مدیر پشتیبانی - سابقه کار هفت سال

مدرک تحصیلی

دبیری زبان انگلیسی

علایق شغلی

مدیر فروش یا پشتیبانی - حقوق درخواستی 4 میلیون تومان

تالیفات

حسابداری مدرک از دانشکده فنی تهران

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
32288 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
65596 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: