پشتیبانی

فاطمه جکد کارجو 881075

متولد 1369

ساکن خراسان رضوی

جنسیت زن

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/12/13

تماس کارجو

سوابق کاری

: مهندس بهداشت محیط - سابقه کار 5
: مدیر کارگزینی - سابقه کار 1
: مدیر امور اداری - سابقه کار 1
: مدیر امور پرسنلی - سابقه کار 1
بیمارستان ابن سینا : بهداشت محیط - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی بهداشت محیط

علایق شغلی

مهندس بهداشت محیط - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
مدیر کارگزینی - حقوق درخواستی قانون کار
مدیر امور اداری - حقوق درخواستی قانون کار
مدیر امور پرسنلی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

ندارم فعالیت خاصی ندارم

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
31100 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
64068 ورد
64067 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: