پشتیبانی

علمدار اکد کارجو 880976

متولد 1368

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/12/05

تماس کارجو

سوابق کاری

بیمارستان زینبیه بوشهر، : کمک پرستار(دارای گواهی )، بازاریاب شرکت - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی

علایق شغلی

کارشناش شیلات(امور مرتبط با شیلات) ، بازاز یاب ،کارشناش فروش،امور دفتری - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
31025 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
63873 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: