پشتیبانی

احمد اکد کارجو 880595

متولد 1367

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/11/07

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت کاغذ سازی کاوه : بازرس ایمنی و بهداشتیار - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی HSE

علایق شغلی

مسئول ایمنی و کارشناس HSE - حقوق درخواستی توافقی

تالیفات

ارزیابی ریسک خطر ارزیابی

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30820 عربی
30818 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
63102 اینترنت

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: