پشتیبانی

مرتضی مکد کارجو 880419

متولد

ساکن

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/20

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت فراگستر بیستون : کارشناس خرید و تدارکات - سابقه کار سه سال

مدرک تحصیلی

کاردانی گرافیک

علایق شغلی

کارشناس خرید و تدارکات - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
61711 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: