پشتیبانی

امید شکد کارجو 880417

متولد

ساکن

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/19

تماس کارجو

سوابق کاری

باغ تالار آریا-داروسازی : مدیریت داخلی-انبارداری - سابقه کار هشت سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی برق قدرت (الکتروتکنیک)

علایق شغلی

امور اداری-انبارداری- - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
61710 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: