پشتیبانی

سارا قکد کارجو 880416

متولد

ساکن

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/19

تماس کارجو

سوابق کاری

خسرو مدیسا طب : سرپرست واحد مستندسازی - سابقه کار ده سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد کارشناسی مهندسی شیمی

علایق شغلی

کارشناس منابع انسانی - حقوق درخواستی توافقی

تالیفات

محقق و مولف گروه آموزشی آتیه یار در زمینه تالیف دوره‌های خودمدیریتی مراجعه به سایت

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30749 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
61709 ورد
61708 آفیس
61707 اکسل
61706 اینترنت
61705 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: