پشتیبانی

الهه سکد کارجو 880413

متولد

ساکن

جنسیت زن

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/19

تماس کارجو

سوابق کاری

آزاد : مدرس زبان انگلیسی-پرستار خصوصی کودک یا سالمند سرپا - سابقه کار ده سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی روان شناسی بالینی زبان انگلیسی

علایق شغلی

پرستار نیمه وقت خصوصی کودک یا سالمند سرپا - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
30745 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
61699 اینترنت

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: