پشتیبانی

سعید گکد کارجو 880406

متولد

ساکن

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/19

تماس کارجو

سوابق کاری

مرکز آمار و تحلیل داده های شهرداری اصفهان : سرپرست - سابقه کار دو سال
مرکز آمار و تحلیل داده های وزارت کشور : تحلیل گر - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

علایق شغلی

تالیفات

فرهنگ سیاسی مشارکتی و تاثیرات سرمایه اجتماعی مقاله علمی پژوهشی

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
61683 آفیس
61682 اکسل
61681 اینترنت
61680 ورد
61679 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: