پشتیبانی

اکرم اکد کارجو 880403

متولد 1352

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/18

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت ایمن ساخت پاسارگاد : کارمند مالی- مسول دفتر - سابقه کار 6 ماه
بازرسی فنی و استاندارد : کارمند فروش و پشتیبانی - سابقه کار 6 ماه
شرکت اراگ تک سوز (آنتیک) : کارمند مالی و فروش - سابقه کار نه سال
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی : مسئول ایزو و مالی - سابقه کار سه سال
شرکت صنایع آذرآّب اراک : اوپراتور کامپیوتر و مالی - سابقه کار سه سال
شرکت نشر و تبلیغات کارا : مسئول دفتر - سابقه کار کمتر از 6 ماه
نشر و تبلیغات کارا : مسئو.ل دفتر - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی

علایق شغلی

کمک حسابدار - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات

- -

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30742 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
61672 سایر
61671 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: