پشتیبانی

مهدی مکد کارجو 880399

متولد

ساکن

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/18

تماس کارجو

سوابق کاری

بیمارستان آتیه : توزیع غذا - سابقه کار هفت سال

مدرک تحصیلی

دیپلم کارودانش

علایق شغلی

کمک بهیار - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: