پشتیبانی

فرهاد حکد کارجو 880396

متولد

ساکن

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/18

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت صنعتی آما : سرپرست سالن تولید - سابقه کار بیشتر از ده سال

مدرک تحصیلی

کاردانی مکانیک خودرو

علایق شغلی

سرپرستی - حقوق درخواستی توافقی
فنی مهندسی - حقوق درخواستی توافقی

تالیفات

بازرسی جوش VT بازرسی جوش و عیب یابس جوشکاری

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
61665 تایپ
61664 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: