پشتیبانی

نگار صکد کارجو 880390

متولد

ساکن

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/18

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت پارس نیکل شیمی : کارمند اداری و فروش - سابقه کار هفت سال

مدرک تحصیلی

علایق شغلی

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: