پشتیبانی

ناهید سکد کارجو 880386

متولد

ساکن

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/17

تماس کارجو

سوابق کاری

سازمان آموزش فنی و حرفه ای : فوتوشاپ و میکس و منتاژ - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

علایق شغلی

فوتوشاپ و میکس و منتاژ - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: