پشتیبانی

علیرضا نکد کارجو 880385

متولد

ساکن

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/17

تماس کارجو

سوابق کاری

رشت : راننده اسنپ - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

علایق شغلی

ملوان - حقوق درخواستی فرقی ندارد
دریانورد - حقوق درخواستی فرقی ندارد

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
61648 اینترنت

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: