پشتیبانی

محمد تقی سکد کارجو 880381

متولد

ساکن

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/17

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت طراحان شبکه شریف شاهرود : کارشناس و تکنسین شبکه - سابقه کار هفت سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی عمران

علایق شغلی

متقاضی کار در زمینه تحصیلی و تخصصی - حقوق درخواستی قانون کار

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
30736 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
61642 اینترنت
61641 شبکه
61640 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: