پشتیبانی

محمد تقی سکد کارجو 880381

متولد

ساکن

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/17

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت طراحان شبکه شریف شاهرود : کارشناس و تکنسین شبکه - سابقه کار هفت سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی عمران

علایق شغلی

متقاضی کار در زمینه تحصیلی و تخصصی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30736 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
61642 اینترنت
61641 شبکه
61640 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: