پشتیبانی

مریم قکد کارجو 880380

متولد

ساکن

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/17

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت آکام : مدیر دفتر فنی و بخش بازرگانی - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی معدن فراوری مواد معدنی

علایق شغلی

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: