پشتیبانی

نیلوفر مکد کارجو 880374

متولد

ساکن

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/17

تماس کارجو

سوابق کاری

- : - - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

علایق شغلی

مدیریت صنعتی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

- -

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30735 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
61637 ورد
61636 اینترنت
61635 اکسس
61634 اکسل
61633 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: