پشتیبانی

نیلوفر مکد کارجو 880374

متولد

ساکن

جنسیت زن

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/17

تماس کارجو

سوابق کاری

- : - - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

علایق شغلی

مدیریت صنعتی - حقوق درخواستی قانون کار

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
30735 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
61637 ورد
61636 اینترنت
61635 اکسس
61634 اکسل
61633 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: