پشتیبانی

وحید پکد کارجو 880355

متولد

ساکن

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/15

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت جامع سبز شهر : کارورز - سابقه کار دو سال
شرکت حامیان گستر : موسس - سابقه کار شش سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مکانیک

علایق شغلی

کارمند - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

بررسی انحنا درنورد سرد نامتقارن دارای دو مقاله کنفرانسی در زمینه نورد

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30729 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
61558 آفیس
61557 اتوکد
61556 اکسل
61555 اینترنت
61554 تایپ
61553 شبکه
61552 فتوشاپ
61551 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: