پشتیبانی

فردین اکد کارجو 880354

متولد

ساکن

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/15

تماس کارجو

سوابق کاری

شهر قدس : گچکار سنگ کار کاشی کار - سابقه کار بیشتر از ده سال
شهر قدس : گچکاری - سابقه کار بیشتر از ده سال

مدرک تحصیلی

علایق شغلی

گچکار - حقوق درخواستی قانون کار
گچکارسنکار.کاشیکار. رابیتس - حقوق درخواستی قانون کار

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: