پشتیبانی

سمانه شکد کارجو 880345

متولد

ساکن

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/15

تماس کارجو

سوابق کاری

تامین سرمایه کاردان : مسئول دفتر - سابقه کار دو سال
شرکت اکبریه : کارمند اداری - سابقه کار 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی نقشه کشی معماری

علایق شغلی

کارمند اداری - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
61538 اینترنت
61537 تایپ
61536 اکسل
61535 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: