پشتیبانی

عباس حکد کارجو 880332

متولد

ساکن

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/14

تماس کارجو

سوابق کاری

تهران قیطریه : پیمانکاری برق - سابقه کار 6 ماه
تهران تجریش : پیمانکار برق - سابقه کار یکسال
مشهد پادگان ادتش : کارشناس اجرا - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی عمران عمران

علایق شغلی

سرپرست کارگاه. یا پیمانکار برق - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات

ندارم ندارم

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
61513 اتوکد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: