پشتیبانی

علی مکد کارجو 880320

متولد 1375

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/13

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کاردانی برق قدرت

علایق شغلی

کارمند اداری - حقوق درخواستی قانون کار
راننده وانت بدون ماشین - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30722 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
61492 اتوکد
61491 تایپ
61490 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: