پشتیبانی

علی مکد کارجو 880320

متولد 1375

ساکن تهران

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/13

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کاردانی برق قدرت

علایق شغلی

کارمند اداری - حقوق درخواستی قانون کار
راننده وانت بدون ماشین - حقوق درخواستی قانون کار

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
30722 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
61492 اتوکد
61491 تایپ
61490 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: