پشتیبانی

داود طکد کارجو 880313

متولد 1358

ساکن زنجان

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/12

تماس کارجو

سوابق کاری

: مدیر انبار - سابقه کار 18
: مدیر امور اجرایی - سابقه کار 18

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

علایق شغلی

مدیر انبار - حقوق درخواستی 4 میلیون تومان
مدیر امور اجرایی - حقوق درخواستی 4 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30719 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
61482 3DMax
61481 اینترنت
61480 اکسس
61479 ورد
61478 اکسل
61477 فتوشاپ
61476 آفیس
61475 تایپ
61474 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: