پشتیبانی

ناصر ککد کارجو 880312

متولد

ساکن

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/12

تماس کارجو

سوابق کاری

کابل باختر : سرپرست کنترل کیفی - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی برق قدرت

علایق شغلی

مهندس برق - حقوق درخواستی توافقی

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: