پشتیبانی

حبیب جکد کارجو 880304

متولد

ساکن

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/10/11

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت توسعه صنایع برز : سرپرست واحد طراحی تجهیزات - سابقه کار چهار سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مکانیک ساخت و تولید

علایق شغلی

کارشناس ارشد مکانیک-کارشناس مکانیک-نشه کش صنعتی - حقوق درخواستی بیشتر از 5 میلیون تومان
مهندس مکانیک - حقوق درخواستی بیشتر از 5 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
61461 سایر
61460 اتوکد
61459 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: